İsmail SAYNAK

S.M.Mali Müşavir

• Kurucu Ortak
• Bağımsız Denetçi

Nazan ÖZSOY

S.M.Mali Müşavir

• Kurucu Ortak
• Bağımsız Denetçi
• Konkordato Komiseri

Aslı AVCI

S.M.Mali Müşavir

• İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı

Nihal Çiçek ERSOY

Avukat - Arabulucu

• Bireysel-Toplu İş Hukuku
• İcra Hukuku
• Sendikal Süreç Yönetimi

Aybüke ÇAKIREL ŞENZEK

Avukat - Arabulucu

• İş Hukuku
• Vergi Hukuku
• Ticaret Hukuku